Học sinh từ 6 – 7 tuổi. Thứ 3 ( 17/07/2018)   thời gian: 7:30 – 9:30.

                                     Thứ 5 ( 19/07/2018) 

Học sinh từ 3 – 5 tuổi. Thứ 3 ( 17/07/2018)  thời gian: 9:40 – 11:10

                                      Thứ 6 ( 20/07/2018)

Học sinh lớp nhóm IELTS 3.5. Thứ 3 ( 17/07/2018) thời gian: 14:00 – 16:00

                                         Thứ 6 ( 19/07/2018)

                                          Chủ nhật ( 22/07/2018)

Học sinh 8 – 9 tuổi. Thứ 3 ( 17/07/2018) thời gian 16:30 – 18:00

                                 Thứ 5 ( 19/07/2018)

Học sinh 13 – 16 tuổi. Thứ 3 ( 17/07/2018) thời gian 19:00 – 21:00

                                     Thứ 5 ( 19/07/2018)

Học sinh 10 – 11 tuổi. Thứ 4 ( 18/07/2018) thời gian 9:30 – 11:30

                                     Thứ 6 ( 20/07/2018)

Học sinh > 16 tuổi: Thứ 4 ( 18/07/2018) thời gian 19:00 – 20:00

                                Thứ 6 ( 20/07/2018)

Học sinh từ 6 – 7 tuổi. Thứ 6 ( 20/07/2018)   thời gian: 9:30 – 11:30

                                     Chủ nhật ( 22/07/2018) 

Học sinh từ 3 – 5 tuổi. Thứ 6 ( 20/07/2018)   thời gian: 19:00 – 21:00

                                    Chủ nhật ( 22/07/2018) 

 

LIÊN HỆ

Hotline: 02203.835.188

  twis

 

TIN TỨC NỔI BẬT

Không gian trung tâm Anh ngữ British Education

PHỐI CẢNH MẶT TIỀN BRITISH EDUCATION   SẢNH LỄ TÂN ĐÓN TIẾP PHỤ HUYNH, HỌC VIÊN     KHÔNG GIAN LỚP KINDY 3 - 6 TUỔI   KHÔNG GIAN LỚP PRIMARY 6 - 11 TUỔI & SECONDDARY...

ĐĂNG KÝ HỌC

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.