Chuyên mục: Gallery
Lượt xem: 1492

PHỐI CẢNH MẶT TIỀN BRITISH EDUCATION

Không gian trung tâm Anh ngữ British Education 01

 

SẢNH LỄ TÂN ĐÓN TIẾP PHỤ HUYNH, HỌC VIÊN

 

Không gian trung tâm Anh ngữ British Education 02

 

KHÔNG GIAN LỚP KINDY 3 - 6 TUỔI

Không gian trung tâm Anh ngữ British Education 03

Không gian trung tâm Anh ngữ British Education 04

Không gian trung tâm Anh ngữ British Education 05

Không gian trung tâm Anh ngữ British Education 06

 

KHÔNG GIAN LỚP PRIMARY 6 - 11 TUỔI & SECONDDARY 12 - 16 TUỔI

Không gian trung tâm Anh ngữ British Education 07

Không gian trung tâm Anh ngữ British Education 08

Không gian trung tâm Anh ngữ British Education 09

Không gian trung tâm Anh ngữ British Education 10

 

THƯ VIỆN BRITISH

Không gian trung tâm Anh ngữ British Education 11

Không gian trung tâm Anh ngữ British Education 12

Không gian trung tâm Anh ngữ British Education 13